Partijen komen met motie vanwege subsidieverzoek Voedselbank Noordoostpolder

EMMELOORD - In de raadsvergadering van donderdag komen PvdA, Groen Links, CDA, Ons Noordoostpolder, CU-SGP, Politieke unie en VVD met een motie, waarin een duurzame en structurele oplossing wordt gevraagd voor de Voedselbank Noordoostpolder.

Deze kwestie staat opnieuw op de agenda vanwege een subsidieverzoek van de Voedselbank voor tegemoetkoming in de huisvestingskosten. Het college wil de subsidie van 6500 euro vanwege de bezuinigingen niet toekennen en daar is de PvdA het niet mee eens.  'De Voedselbank heeft de afgelopen jaren bewezen een onmisbare schakel te zijn in de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen wordt aan deze groep van mensen voedselpakketten verstrekt, ook functioneert de Voedselbank als informatiecentrum over beschikbare gemeentelijke en andere hulpverleningsregelingen. Deze functie wordt met ingang van januari 2012 zelfs nog verder uitgebreid door de aanwezigheid van een ombudsman die de gebruikers van de Voedselbank bijstaat. Hierdoor is de Voedselbank onderdeel van de totale gemeentelijke hulpverlening en vervult de Voedselbank een belangrijke rol in het gemeentelijke minimabeleid', volgens fractievoorzitter Rien van der Velde. Het spreekt voor de PvdA vanzelf dat deze activiteiten in een passende en toegankelijke behuizing moeten kunnen plaatsvinden en dat het huidige pand hiervoor uitermate geschikt is. 'Wij willen niet elk jaar een discussie over het wel of niet toekennen van een subsidie; de Voedselbank moet als zelfstandige organisatie een structureel onderdeel worden van minimabeleid. De gemeente dient dan ook bij het op eigen benen staan van de voedselbank het initiatief te nemen om dit mogelijk te maken', aldus fractievoorzitter Rien van der Velde.