Afstandbediening bruggen Flevoland over twee jaar

FLEVOLAND - Alle bruggen en sluizen van de provincie Flevoland worden vanaf december 2013 op afstand bediend. Dat staat in het nieuwe Programma Meerjaren Infrastructuur en Transport (PMIT) dat de provincie heeft opgesteld voor een betere bereikbaarheid.

Vanaf één centrale locatie via een glasvezelverbinding worden de provinciale bruggen en sluizen op afstand bediend. De provincie heeft het initiatief genomen om samen met andere overheden en toeristisch-recreatieve bedrijven in Flevoland een glasvezelnetwerk aan te leggen. Dit glasvezelnetwerk is nu aangelegd. In 2013 wordt een nieuw bedieningsgebouw gerealiseerd en worden de elektrotechnische systemen voor de afstandsbediening aangelegd. Het project ‘afstandbediening provinciale vaarwegobjecten' past binnen een groter pakket van maatregelen om de knelpunten van 121 kilometer landelijke vaarroutes op te heffen. De provincie heeft ruim 7 miljoen euro vrij gemaakt voor dit project, waarvan de helft uit subsidies van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.