PvdA Noordoostpolder komt met motie over centrale wijkverpleegkundige

EMMELOORD - De PvdA komt donderdag in de raadsvergadering met een motie om de centrale wijkverpleegkundige een prominentere rol te geven in wijk en dorp. De wijkverpleegkundige kan in het verlengde van de huisarts, maar ook op eigen inzicht, een contact leggende, signalerende of doorverwijzende taak vervullen, in verbinding met haar zorgtaken zoals preventie en directe zorgverlening.

Uit recente proeven met centrale wijkverpleegkundigen van de overheid blijkt dat werken met de wijkverpleegkundige een aanzienlijke financiële winst en verbetering van de kwaliteit van zorg levert. Dit blijkt volgens de PvdA uit het VWS project ‘Zichtbare Schakel 2009-2012’ dit project heeft als bijtitel: “de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt”. Voor de huidige en vorige staatssecretaris is het een belangrijk project met als algemeen doel het verbeteren van een integrale aanpak tussen wonen, zorg en welzijn. Bij het vaststellen van het WMO-beleid is de PvdA van mening dat de voorgestelde nota onvoldoende rekening houdt met de voorlopige bevindingen van de staatsecretaris. Dit is een gemiste kans aldus de PvdA voor het organiseren van zorg op basis van kleinschaligheid op wijk –en dorpsniveau waarbij een centrale wijkverpleegkundige samenhang brengt in het zorgproces. De wijkverpleegkundige kan vanuit deze positie zorg rondom de cliënt optimaal inzetten, zodat daarnaast ook iedereen in de omgeving van de cliënt in staat wordt gesteld zijn steentje bij te dragen. Ook ziet de partij van de arbeid mogelijkheden voor een lokaal en/of wijk gericht zorgloket. De PvdA is van mening dat de zorg in Noordoostpolder goed staat en dat Thuiszorg Oude- en Nieuwe land deze week terecht door het weekblad Elsevier de beste thuiszorg organisatie van Nederland mag worden genoemd. De motie mag dan ook beschouwd worden als 'een steun in de rug voor de thuiszorgorganisatie om vernieuwing te kunnen blijven realiseren', aldus de partij. De PvdA roept in een motie het college op de experimenten van het VWS project "Zichtbare schakel" te analyseren en mede op basis van deze analyse met een opvatting te komen over een zogenaamde wijkverpleegkundige “nieuwe stijl” gekoppeld aan eventueel een zorgloket per wijk en/of dorp bij de voorjaarsnota 2012.