PvdA Noordoostpolder komt met voorstel Repair Cafe

EMMELOORD - In de plannen van het college voor het minimabeleid dreigt er een einde te komen aan de Meerdoen-projecten. Deze projecten zijn gericht op de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit project heeft er toe geleid dat 9 mensen via een traject van opleiding en stage als energie-adviseurs naar regulier werk zijn toegeleid. Zo vertelde wethouder Boogaards in de commissievergadering. Toch overweegt het college het budget voor dit type projecten te schrappen. Voor een deel is dit het gevolg van de bezuinigingsnoodzaak, maar ook stelt het college dat het 'erg lastig is om geschikte en maatschappelijk zinvolle projecten te vinden'. De PvdA is het hiermee oneens en draagt in samenwerking met Het Goed een nieuw project voor onder de naam Hergebruikcentrum/Repair Cafe. Dit project maakt het mogelijk om mensen in te zetten zodat allerlei apparaten en producten langer in gebruik kunnen worden gehouden. Vaak worden artikelen met mankementen gedumpt, terwijl deze met kleine herstelingreep nog jarenlang uitstekend kunnen functioneren. Volgens de PvdA slaat dit project diverse vliegen in een klap:  'Aan mensen worden kansen geboden om op een maatschappelijk zinvolle manier deel te nemen aan de samenleving. Ze krijgen kans op uitstroom naar werk, krijgen scholing en het project  sluit perfect aan op het gemeentelijke duurzaamheids- en afvalbeleidsplan'. Het Goed heeft al een Repair Cafe in Zaanstad ontwikkelt.