Knoppers' turbines in Tollebeek gaan om

Tollebeek - EMMELOORD/TOLLEBEEK - Gemeente Noordoostpolder sloopt eind januari 2012 de twee windmolens aan de Espelerringweg van Nol Knoppers. Beide turbines zijn al jarenlang onderwerp van juridische procedures. Knoppers krijgt de rekening, tenzij hij zelf het initiatief neemt om te slopen.

De aanleiding van het slepende geschil was de bouw door Knoppers van twee nieuwe, grotere molens op nieuwe funderingen. Inzet van de procedures was of het hier ging om nieuwe molens of vervanging. In 1999 heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder vastgesteld dat in Noordoostpolder geen solitaire molens meer mogen worden gebouwd. Dit om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Voor bestaande molens gold het overgangsrecht. De rechter heeft in diverse procedures geoordeeld dat Knoppers met de bouw van twee grotere molens op nieuwe funderingen geen aanspraak kan maken op dat overgangsrecht. Desondanks ging Knoppers niet tot sloop over. Nu de gemeente overtuigd is van het feit dat haar handelingen ook door verschillende rechters als rechtmatig worden bestempeld, resteert geen andere keus dan overgaan tot de kern: het feitelijk verwijderen van de twee windmolens.