Ook gratis strooizout in dorpen Noordoostpolder

EMMELOORD - Er wordt toch weer gratis strooizout beschikbaar gesteld in de Noordoostpolder. Niet alleen in Emmeloord, maar ook in de omliggende dorpen.

Dat is het resultaat van de vraag die de Politieke Unie in de commissie Woonomgeving aan het college heeft gesteld. Het college wilde met het afschaffen van de zoutbakken in de dorpen 18.000,- euro besparen. ‘Zout kost niets, maar het misbruik kost ons veel geld’, zei wethouder Andries Poppe donderdag in de raadsvergadering. Het college had daarom als alternatief voorgesteld om het zout gecontroleerd aan te bieden via het gemeentelijk afvalscheidingstation in Emmeloord. Fractievoorzitter Wiemer Haagsma van de PU zei dat de meeste fracties daar niet mee in kunnen stemmen en kondigde in de raadsvergadering een motie aan. Zover hoefde het niet te komen. ‘Wij hebben contact gehad met de verenigingen van Dorpsbelang en zij willen een rol spelen bij de verdeling van het zout in de dorpen’, kon Poppe vertellen. Hij vroeg de raad geduld om een en ander handen en voeten te geven. Haagsma betoonde zich tevreden met de toezegging: ‘Ik hoop dat het een geslaagd experiment is’.