GroenLinks vreest voor mislukken Tuinvallei Emmeloord

Emmeloord - EMMELOORD - GroenLinks-voorzitter Judo Bakker informeerde in de commissie Woonomgeving naar de ontwikkelingen rond de Tuinvallei.

Het groene bedrijventerrein moet komen tussen bedrijventerrein De Munt in Emmeloord en de A6. Het idee dateert uit 2009, maar er komt tot nu toe weinig van de grond. Om de vaart er wat in te krijgen heeft de gemeente een Europese subsidie van 800.000 euro aangevraagd. ‘De subsidie is bedoeld voor de inrichting', zei wethouder Willy Schutte. ‘Wij hebben nog geen concreet beeld welke kant ondernemers op willen. Het is niet zo dat er geen beweging in zit, maar de planvorming is te onduidelijk om er nu met u (gemeenteraad, red.) over te discussiëren.' Het college denkt voor de Tuinvallei aan een thematisch ontwikkeling van groen, leisure en sport. Bakker verwees naar het bedrijventerrein langs de A6 richting Nagele: ‘Destijds is daar een ontwikkeling in de horeca aan opgelegd, dat is ook niet gelukt'. Schutte vindt het A6-park desondanks geslaagd: ‘Al geef ik toe dat het niet zo geworden is als we bedoeld hadden'. Bakker was er niet gerust op: ‘We kunnen ons afvragen of de Tuinvallei kans van slagen heeft'.