Helft jongeren wil best uitblinken op school

Emmeloord - De helft van de Nederlandse jongeren wil voorbij aan de zesjescultuur op school. Zij vinden uitblinken leuk en het geeft een grotere kans op een goede baan. Voor de andere helft is uitblinken niet zo belangrijk, het is voor hen een ver- van-mijn-bed-show. Opvallend is dat slechts een kwart van de jongeren de schoolvakken uitdagend vindt en maar éénderde van de leerlingen zegt aangemoedigd te worden door hun omgeving om uit te blinken.

Succesvolle mensen uit het bedrijfsleven worden het meest genoemd als voorbeelden van uitblinkers. Dit blijkt uit het onderzoek 'Excellentiemodel, jongeren over uitblinken' dat het Platform Beta Techniek 8 december in Utrecht presenteert aan experts, schoolleiders en docenten. Het excellentiemodel, beschrijft vier typen leerlingen met onder meer de ''zelfbewuste generalisten'' (39%) en de gemaksgerichte levensgenieters'' (34%). Het geeft scholen scherper inzicht in hoe zij de verschillende leerlingen optimaal kunnen motiveren om hun talent te ontdekken en alles uit hun talent te halen. En het helpt de scholen om een beter 'excellentie-klimaat' te creëren. Jongeren geven aan dat de belangrijkste beïnvloeders hun ouders zijn, gevolgd door vrienden en leraren. Als belangrijkste voorbeelden als het gaat om uitblinken noemen zij als eerste 'succesvolle mensen in het bedrijfsleven', gevolgd door 'wetenschappers'. Daarna volgen bekende sporters, schrijvers en artiesten. Het onderzoek is in opdracht van het Platform Beta Techniek uitgevoerd door jongerencommunicatiebureau YoungWorks en onderzoeksbureau Motivaction. Voor het onderzoek zijn groepsgesprekken met honderden jongeren gehouden. Daarnaast is er een vragenlijst afgenomen bij ruim 1300 jongeren tussen de 12 en 25 jaar van alle opleidingsniveau's. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een Excellentiemodel. Dit model beschrijft vier typen leerlingen die ieder op verschillende wijzen aankijken tegen uitblinken: de 'Zelbewuste Generalisten', de 'Gemaksgerichte Levensgenieters', de 'Statusgerichte Toekomstplanners' en de 'Berustende Volgers'. De gemiddelde en zwakkere leerlingen presteren relatief erg goed ten opzichte van hun internationale leeftijdsgenoten, maar Nederlands beste leerlingen blijven internationaal gezien achter. Het ontwikkelen van eigen toptalent op alle terreinen is echter essentieel voor de Nederlandse kennissamenleving en daarom zet het Kabinet in op meer excellentie in het onderwijs.