Rutten denkt na over toekomstvisie accommodaties

Rutten - 'Ik hoop dat wij het nog mee mogen maken', zegt mevrouw Welmers (76 jaar) tijdens de rondvraag van één van de bijeenkomsten waarin Rutten een toekomstvisie op het gebied van accommodaties voor 2020 en de verdere toekomst probeert te ontwikkelen.

Vereniging Dorpsbelang wil in zes ontmoetingen horen hoe ondernemers, verenigingen, scholen, kinderopvang, kerken, buurtverenigingen en overige bewoners de toekomst voor de accommodaties in hun dorp zien. De conclusie kan luiden dat vrijwel iedereen de noodzaak van samenwerkingsvormen in de toekomst ziet in de vorm van een multifunctionele omgeving. Hoe dat er verder inhoudelijk uit zal zien, wordt in een later stadium uitgewerkt. De gemeente is in samenwerking met woningbouwvereniging Mercatus per dorp een toekomstvisie aan het ontwikkelen. Dorpsbelang Rutten besloot daarom vast na te denken over het onderdeel accommodaties. Nu het faillissement over dorpshuis De Stiepe is uitgesproken, heeft Dorpsbelang er meer vaart achter gezet. Samen met diverse verenigingen en ondernemers heeft Dorpsbelang Rutten er na de sluiting van de Stiepe meteen de schouders onder gezet en voor het alternatieve dorpshuis Café Sjors gezorgd. Dorpsvoorzitter Bert Philipsen: 'Door het realiseren van Café Sjors is er een aanzienlijke hoeveelheid energie vrijgekomen en denken veel Ruttenaren al na over de accommodaties in Rutten op langere termijn.' 'Het is daarom nu de juiste tijd om op dit gebied verder een visie te ontwikkelen. We hebben dit project 'De schouders eronder' genoemd.' Nu alle zes bijeenkomsten zijn geweest, zal Dorpsbelang met de gemeente en Mercatus verder gaan praten om rond Kerst met een uiteindelijke visie op accommodaties naar buiten te komen. Tijdens de politieke avond die op 18 januari in Rutten wordt gehouden, zal Dorpsbelang bij de politieke partijen draagvlak proberen te creëren voor toekomstbestendige accommodaties in Rutten. Rutten zal er in elk geval de schouders onder zetten. tekst: Jannette Weultjes