Bant zit met ‘gat van Bant'

Zuidakker, Bant - BANT - Mercatus richt zich op de verkeerde doelgroep. Niet senioren, maar vooral jongeren hebben behoefte aan een woning in Bant. Dat zegt Henk Beekman uit Bant.

‘Waarom reageren zij dan nauwelijks op het reguliere aanbod?', reageert Melchior Broek van Mercatus.
Beekman heeft een bord geplaatst op het braakliggende terrein aan de Zuidakker en Zuidwend, waarmee hij aandacht vraagt voor het ‘gat van Bant'. Mercatus is dit jaar nog niet gestart met de bouw van de tweede fase van 13 appartementen, omdat er geen gegadigden voor de woningen zijn. Mercatus richt zich op de verkeerde doelgroep, vindt Beekman: ‘De senioren die voorheen woonden aan Zuidakker en Zuidwend zijn een aantal jaren geleden merendeels verhuisd naar Emmeloord, omdat hun huurwoningen gesloopt werden. Deze groep komt niet meer terug naar Bant, aangezien ze in Emmeloord alle voorzieningen om de hoek hebben'.
Broek is het daar mee eens. ‘De wens om appartementen voor senioren te bouwen kwam destijds vanuit dorpsbelang. Wij hebben toen besloten in twee fasen te bouwen, omdat we er op basis van de cijfers niet zoveel in een keer in de markt wilden zetten.' Het liep inderdaad geen vaart. Van de zes woningen bestemd voor senioren kon Mercatus er slechts drie aan senioren kwijt. Voor de andere drie was pas belangstelling toen de leeftijdsgrens werd verlaagd van 55 naar 45 jaar. Volgens Beekman is er juist wel behoefte aan woningen voor jongeren. Maar de praktijk wijst anders uit, zegt Broek. ‘Voor de drie starterswoningen die we in de eerste fase hebben gebouwd tegenover de Bantsiliek, meldden zich ook maar drie kandidaten. De wachttijden voor woningen in de hele polder ligt laag. Er is weinig reactie op vrijkomende woningen in Bant. Als er zoveel behoefte is aan woningen voor jongeren in Bant, waarom reageren zij dan niet op het reguliere aanbod?' Broek verwacht dat er begin 2012 helderheid is over de doelgroep waarvoor gebouwd moet gaan worden. Iets totaal anders bouwen is in ieder geval niet aan de orde. ‘We hebben te maken met een bestemmingsplan'. Het braakliggende terrein wordt voorlopig dusdanig ingericht dat het aangezicht minder storend is. Concern voor Werk onderhoudt het terrein. De beukenhaag voor de reeds bestaande woningen wordt doorgetrokken. Er worden bomen en struiken geplant tusen beide fasen in. De gemeente zorgt ervoor dat de renovatie van het trottoir vervroegd wordt aangepakt.