Landelijke prijs voor GMR Aves uit Emmeloord

Jasmijnstraat 9, Emmeloord - /EMMELOORD - De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Aves uit Emmeloord heeft woensdag de landelijke prijs in de wacht gesleept voor het meest oudervriendelijke jaarverslag.

De prijs werd toegekend door de Nederlands Katholieke Oudervereniging (NKO). De NKO heeft alle binnengekomen jaarverslagen laten beoordelen door een ouderjury en een vakjury. Begin september kreeg de GMR van Aves het bericht dat hun jaarverslag bij de eerste drie was geëindigd. Tijdens een minisymposium in hogeschool InHolland in Den Haag werd de winnaar bekendgemaakt. Voorzitter  Annemieke van der Niet en vice-voorzitter Wendy Roowaan van de GMR van Aves werden aangenaam verrast met de prijs die zij in ontvangst mochten nemen namens de gehele GMR. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een cursus op maat verzorgd door het NKO. De GMR-leden ervaren het als een goed begin van de werkzaamheden en streven naar optimaal functioneren voor de achterban van 27 scholen die onder de verantwoording vallen van de stichting Aves. Voorzitter van de GMR, Annemieke van der Niet schrijft op de website van Aves. 'We hoopten door deel te nemen aan deze wedstrijd ons volgend verslag te verbeteren door alle punten die bij de beoordeling van de wedstrijd genoteerd zouden worden, mee te nemen in het nieuwe verslag. We kwamen echter uit bij de eerste prijs waar we natuurlijk heel blij mee zijn. En... er stonden nog wel drie verbeterpuntjes in de beoordeling. Dus wie weet wordt volgend jaar het verslag nog beter.' Zowel de vakjury als de ouderjury prijzen de lay-out en de heldere inhoud van het verslag. Wat de ouderjury betreft mag de tekst de volgende keer wat minder uitgebreid en minder zakelijk. Het jaarverslag is in te zien op de website van Aves.