Verkiezing waterschap vanaf 2014 door gemeenteraad

Emmeloord - DEN HAAG/EMMELOORD - De kiezer heeft weinig belangstelling voor waterschapsverkiezingen, maar het kabinet vindt het bestaan van waterschappen belangrijk. Daarom is er vrijdag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan voor indirecte verkiezingen via gemeenteraden.

De besturen van de waterschappen worden voortaan door gemeenteraadsleden gekozen. Het kabinet vindt het bestaan van de waterschappen van groot belang voor de bescherming tegen water. Voor de uitvoering van hun wettelijke taken moeten de waterschappen zelf belastingen heffen. Voor een goede democratische controle op de besteding van dat belastinggeld worden elke vier jaar waterschapsverkiezingen gehouden. Maar elke keer dat er verkiezingen zijn ontstaat er een discussie over het bestaansrecht van de waterschappen en blijkt dat de kiezer weinig belangstelling heeft voor de waterschapsverkiezingen. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken het huidige systeem van waterschapsverkiezingen voor de categorie van ingezetenen te vervangen door een systeem van indirecte verkiezingen via gemeenteraden. Het wetsvoorstel dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Mileu aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, regelt ook dat de eerstvolgende waterschapsverkiezingen in 2012 vervallen. De indirecte verkiezingen worden namelijk kort na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gehouden. Door de verkiezingen in 2012 te laten vervallen, wordt veel geld bespaard. De huidige bestuurders mogen dan ongeveer 1,5 jaar langer aanblijven.