Emelwerda College start met Technasiumopdracht muskusrattenval

Emelwerda College, Emmeloord -  Waterschap Zuiderzeeland heeft maandag aan maar liefst 135 brugklasleerlingen van het Emelwerda College de opdracht gegeven: ‘Maak een effectieve en diervriendelijke muskusrattenval’.

Deze Technasiumopdracht werd gestart met een presentatie van een Muskusrattenbestrijder en een Ecoloog van Waterschap Zuiderzeeland. Uitdagende opdracht ‘Maak een effectieve en diervriendelijke muskusrattenval’ is de boodschap die de vijf HAVO/VWO klassen mee kregen bij de start van het project. Een uidagende opdracht, want de val moet aan diverse criteria voldoen: de val moet tegen lage kosten gefabriceerd kunnen worden, effectief zijn, geen nadelige gevolgen hebben voor andere dieren en de val moet diervriendelijk zijn. Dit wil zeggen de muskusrat moet zo min mogelijk lijden. De komende acht weken gaan de leerlingen aan de slag om zo’n val te ontwerpen. Aan het einde van het project, worden de vijf beste groepjes uitgenodigd om hun vallen te presenteren op het regiokantoor Noord (Emmeloord) van Waterschap Zuiderzeeland. Technasium Het Technasium is een onderwijsformule voor beter bèta-onderwijs. Leerlingen worden door middel van probleemstellingen van externe opdrachtgevers gestimuleerd om op een eigentijdse manier over techniek na te denken. Waterschap Zuiderzeeland treedt bij meerdere scholen in Flevoland op als externe opdrachtgever voor deze onderwijsrichting. Het Emelwerda College in Emmeloord heeft een actief Technasiumprogramma en voerde dit jaar twee opdrachten uit voor Zuiderzeeland, te weten ‘ontwerp een microgemaal’ en ‘maak een effectieve en diervriendelijke muskusrattenval’. Muskusrattenbestrijding  Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor veiligheid, voldoende en schoon water in haar gebied. Om de dijken en oevers in Flevoland in goede conditie te houden wordt door Waterschap Zuiderzeeland intensief aan muskusrattenbestrijding gedaan. Muskusratten zijn goede gravers en hun gangen brengen schade toe aan de dijken en oevers.