VVD Noordoostpolder vraagt naar besteding Zuiderzeegelden

Emmeloord - EMMELOORD - De VVD fractie Noordoostpolder heeft aan het college van burgemeester en wethouder schriftelijke vragen gesteld over de Zuiderzeegelden.

Volgens de fractie zijn na de investeringen voor de N50 nog miljoenen beschikbaar voor de gebiedsgerichte aanpak van de Noordoostpolder en in het bijzonder voor de versterking van de economische structuur.
Deze Zuiderzeelijn gelden zijn bestemd voor grotere projecten en investeringen met een realistische business case. De gelden zijn voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk beschikbaar tot 2020. De gemeenten zijn komend jaar aan zet om met passende initiatieven te komen en hier aanvragen voor in te dienen. De VVD vindt dat deze Zuiderzeelijn gelden absoluut niet verloren mogen gaan voor de Noordoostpolder. De fractie wil daarom helderheid over de financiën: hoeveel is er gereserveerd en geïnvesteerd en hoeveel is er nog beschikbaar voor de gemeente Noordoostpolder. De fractie wil verder weten of er initiatieven in ontwikkeling zijn en/of er aanvragen lopen.