GroenLinks Noordoostpolder zorgt voor subsidie zonnepanelen

EMMELOORD - Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad in september 2010 75.000 euro apart gezet voor duurzaamheidinitiatieven binnen de gemeente Noordoostpolder.

Er ligt nu een voorstel van B&W, in overleg met GroenLinks, om dit bedrag te besteden aan subsidie voor zonnepanelen en -collectoren. Het voorstel wordt op 29 november besproken in de commissie Woonomgeving. Duurzaamheidssubsidie Voor de besteding van het bedrag van 75.000 euro  werd aanvankelijk vooral gedacht aan subsidiëring van vernieuwende ideeën en initiatieven. De uitvoeringskosten zijn echter hoog. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan het inschakelen van externe deskundigen voor het beoordelen van de initiatieven. Het budget is echter beperkt, dus is er gekeken naar andere mogelijkheden om het geld goed in te zetten. Omdat inmiddels de rijkssubsidie voor zonnepanelen werd afgeschaft, is er voor gekozen deze succesvolle methode lokaal een vervolg te geven. Collectief Nieuw in het initiatief is dat samenwerking met meerdere gezinnen loont. Als 5 of meer gezinnen samen tot aanschaf van panelen of collectoren over gaan, krijgen zij per huishouden 33 procent meer subsidie. Voorstel aan de raad De regeling wordt op 29 november in de raadscommissie Woonomgeving van de gemeente besproken en zal bij een positieve reactie van de andere raadsfracties begin 2012 van kracht kunnen worden.