VVD Noordoostpolder wil OZB vrijstelling voor nieuwkomers

EMMELOORD -  De VVD fractie Noordoostpolder wil dat er een OZB vrijstelling komt voor nieuwe ondernemers en nieuwe inwoners. Hiervoor komen zij met een motie tijdens de volgende commissievergadering.

Bedrijven 'Zittende ondernemers willen we hier graag houden en nieuwe ondernemers willen we graag naar onze gemeente trekken', licht fractielid Theo Jorna toe. 'Ondernemers hebben het in deze economisch zware tijden moeilijk. Startende ondernemers verdienen een steuntje in de rug. De VVD komt daarom met dit voorstel om de lasten van startende ondernemers te verlichten.' De fractie wil dat nieuwe ondernemers - zowel starters als bedrijven die zich nieuw vestigen in Noordoostpolder - vanaf 1 januari 2012 compensatie moeten kunnen aanvragen op (het gebruikersdeel) van de OZB lasten. De regeling moet gelden voor 5 jaar omdat de termijn aansluit op de veel gestelde grens voor 5 jaar voor subsidies aan ondernemers. Inwoners Noordoostpolder is een gemeente met circa 46.000 inwoners waarin we steeds meer te maken krijgen met vergrijzing en ontgroening. 'De VVD is van mening dat groei van inwoners essentieel is om te zorgen dat dit voor iedereen een aantrekkelijke gemeente blijft.' Jorna vervolgt: 'Groei is noodzakelijk om sportverenigingen en ander verenigingsleven op gang te houden en scholen van voldoende leerlingen te kunnen blijven voorzien. Tevens moeten we voldoende inwoners  houden om de economische drempelwaarde voor aanwezige bedrijven te kunnen halen zodat die niet vertrekken.' 'Wanneer er meer nieuwe inwoners naar onze gemeente komen kunnen we het voorzieningenniveau beter op peil houden waarmee we ook voor onze huidige inwoners interessant blijven.' Aangezien de woningmarkt in deze economisch zware tijden stagneert en potentiële nieuwe inwoners soms een steuntje in de rug nodig hebben om de stap te zetten om zich hier te vestigen, komt de VVD  dus met een voorstel om de lasten van nieuwe inwoners het eerste jaar te verlichten. De VVD fractie stelt voor om nieuwe inwoners die hier een eerste eigen woning aanschaffen de OZB voor een jaar te compenseren. Per 1 januari 2012 moeten deze nieuwe inwoners OZB compensatie kunnen aanvragen. 'Hiermee wordt het kopen van een woning in Noordoostpolder, ondanks de exorbitante OZB verhoging van 43%,  toch het eerste jaar iets aantrekkelijk gemaakt. Dit draagt uiteindelijk bij aan economische groei en de financiële gezondheid van onze gemeente', aldus Jorna.