Raad Urk op bres voor weigerambtenaren

Urk - De gemeenteraad van Urk verzet zich tegen de motie van de Tweede Kamer om ambtenaren te ontslaan die weigeren een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht te sluiten.

Afgelopen donderdag werd per motie aan het college verzocht het Kabinet schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat de raad zijn afkeuring uitspreekt over de Haagse besluitvorming om weigerambtenaren te verbieden. Tevens werd het college verzocht het besluit van de raad ter ondersteuning door te sturen aan alle gemeenten in Nederland. De raad schaarde zich unaniem achter deze door de SGP ingediende motie. Jan Koffeman (Hart voor Urk) noemde vooraf de benaming weigerambtenaar de omgedraaide wereld. ’Het zijn beslist geen ambtenaren die werk weigeren.' 'Door het stemgedrag van de Tweede Kamer is in Den Haag de grens tussen democratie en dictatuur flinterdun gemaakt. We moeten de weigerambtenaren een locatie op Urk aanbieden om te vergaderen. We staan volledig achter de motie van de SGP.’ Jan Willem Bakker (SGP) legde nog eens uit dat 85 Kamerleden hebben uitgesproken dat de weigerambtenaren hun biezen moeten pakken. ’Daardoor wordt de gewetensvrijheid van trouwambtenaren geweld aangedaan. Het is betreurenswaardig dat loyale ambtenaren na jarenlange trouwe dienst worden weggezet met het modewoord weigerambtenaren.’ Klaas Brouwer (CDA) kon van harte instemmen met de SGP-motie. Ook Jannie Snoek – Kramer (Unie Gemeentebelangen) zei het van harte eens te zijn met de raadsmotie. Albert Woord (ChristenUnie) noemde het een goede evenwichtige motie, die recht doet aan de situatie. tekst: Jelle ten Napel