Dorpsbossen Noordoostpolder worden gedund

Creil - De gemeente Noordoostpolder voert in de winter 2011/2012 dunningswerkzaamheden uit in de bossen en parken in Emmeloord en de omliggende dorpen.

Op maandag 5 december starten de werkzaamheden in Creil. Vervolgens worden de bossen in Espel, Rutten en Tollebeek gedund.  Bij dunningswerkzaamheden wordt een deel van de bomen gekapt, om voor de overblijvende bomen voldoende licht en ruimte te creëren. Ook de struiken, planten en kruiden in het bos krijgen meer licht om te groeien. Voor vogels en andere dieren bieden struiken beschutting en voedsel. In de bosranden wordt het merendeel van de bomen geveld om de struikengroei te bevorderen. Planning De te kappen bomen in de bossen van Creil, Espel, Rutten en Tollebeek zijn al geblest. Begin januari 2012 vervolgt de aannemer het dunningswerk in Marknesse. De bomen van dit bos zijn ook gemerkt. Daarna volgen Bant, Ens en Emmeloord (Emmelerbos, park De Zuidert en een deel van het Trimpark). De markering van de te vellen bomen wordt eind januari aangebracht. Werkwijze De bomen die worden geveld zijn gemarkeerd met een gele bles. Het dikke hout van deze bomen wordt uit het bos gehaald. Het vrijkomende takhout wordt verspreid op de grond in het bos. In Emmeloord worden de te vellen bomen omstreeks januari gemarkeerd. Overlast Tijdens de werkzaamheden wordt een aantal bospaden tijdelijk geblokkeerd. Deze overlast is niet te vermijden.