Najaarsvergadering OVG: huisvesting Polen in Poldertoren?

De Strandhoeve - De mogelijke komst van Polenhotels in de polder houdt de gemoederen bezig. Maandagavond hield de Ondernemers Vereniging Groendorpen (OVG) haar najaarsvergadering. Bertus Ritsema (Politieke Unie) vroeg wat het OVG-standpunt is over Polenhuisvesting.

Interim-voorzitter Ino Meijer antwoordde dat de OVG hier nog niet over heeft vergaderd. Wel gaf hij mee dat Oost-Europese werknemers belangrijk zijn voor de poldereconomie. Een discussie bracht nog geen duidelijke huisvestingsoplossing. Mogelijke criminaliteit en geluidsoverlast zijn hierbij belangrijke issues. In combinatie met de financiële problemen rond de Poldertoren suggereerde iemand dat de Poldertoren dienst zou kunnen doen als Polenhotel: het levert geld op en de werknemers kunnen vanaf het busstation gemakkelijk worden vervoerd. Jannette Weultjes