Heipalen kunnen de grond in op De Deel in Emmeloord

De Deel, Emmeloord - De kogel is door de kerk. Er kan gebouwd worden op De Deel in Emmeloord. Het bestemmingsplan is donderdagavond door de gemeenteraad vastgesteld.

Inspreker Olaf Busch, adviseur van het bedrijfschap detailhandel (HBD), probeerde de raad ervan te weerhouden het plan vast te stellen. ‘Wij zijn geen doemdenkers, maar kijken naar de realiteit. Een stad die nog geen lege straten heeft, doet er verstandig aan deze niet te creëren.’ Hij wees op twee factoren die bepalend zouden moeten zijn voor beleid in heel Nederland: ‘In 2008 was er nog geen sprake van een internetcrisis en de gevolgen van het internetshoppen waren nog niet in kaart gebracht.' 'Met de kennis van nu, hadden we het toen anders gedaan’. Klaas Houwer van Bedrijven Actief Noordoostpolder pleitte er evenmin voor het bestemmingsplan zoals het voorlag vast te stellen. Dat er iets gebeuren moet, vindt de BAN cruciaal en Houwer betitelde het overleg met de gemeente ook als constructief. De vereniging struikelde echter over het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak. ‘In dit plan is 8.100 vierkante meter theoretisch mogelijk, terwijl er in 2006 is afgesproken dat het om maximaal 4.800 vierkante meter zou gaan.’ De BAN wilde dat er in het plan wordt vastgelegd dat maximaal 4.800 m2 bestemd is voor detailhandel. De rest moet worden bestemd voor horeca en dienstverlening. Daarnaast heeft de BAN geen vertrouwen in deelname in de brancheadviescommissie (BAC). ‘Deze heeft geen enkele bevoegdheid’, aldus Houwer. Opnieuw om tafel De VVD en ONS Noordoostpolder dienden amendementen in om de besluitvorming op te schorten. ‘Wij verzoeken het college en Provast te gaan praten over: ‘Zijn wij wel verstandig bezig?’, zei Bouke Wielenga (VVD). Berthoo Lammers (ONS) vindt dat de rapporten van het BRO (Bureau Ruimtelijke Ordening) - in opdracht van het college - en het MKB - in opdracht van een aantal ondernemers - onderlinge tegenstrijdigheden vertonen. ‘Waarom houdt u het ene voor waarheid en verwijst het andere naar de prullenbak?’, vroeg hij het college. ONS wilde een derde partij, een onafhankelijk onderzoeksbureau, een nieuw distributieplanologisch onderzoek (DPO) laten doen. De Vrije Poldermensen (PvvP) diende een motie in voor een nieuw DPO. Winkelvloeroppervlak De PU diende een amendement in om de verdeling van het aantal vierkante meters overeenkomstig de wensen van de BAN vast te leggen. Daarnaast presenteerde de fractie een amendement om vanuit het oogpunt van sociale veiligheid ook een ontsluiting van het parkeerdek voor voetgangers aan de Beursstraat te garanderen. Gaston Vilé (D66) haakte hier handig op in, door te informeren naar de regulering van het parkeren op het parkeerdek. Anders zullen waarschijnlijk kantoormedewerkers, die vroeger aanwezig zijn dan het winkelend publiek, de parkeerplaatsen dicht bij de lift bezetten. De CU-SGP en D66 dienden een motie waarmee het college onder meer een inspanningsverplichting werd opgelegd om de 8.100 vierkante meter te verdelen in 80 procent niet-dagelijkse detailhandel en 20 procent dienstverlening en ambachten. Meer kan volgens Voorberg het college niet opgelegd worden. ‘Wij stellen het bestemmingsplan vast, maar voor achter de winkeldeuren kunnen we slechts een bestemmingsomschrijving geven.’ Emmeloord is 'anders' Wethouder Wouter Ruifrok vindt dat Emmeloord een uitzonderingspositie inneemt in vergelijking met de rest van Nederland. ‘Het centrumgebied zit op slot, er is dringend behoefte aan meer vierkante meters.' 'Er zijn rond de twaalf grote winkelketens die er potentieel voor in aanmerking zich hier te vestigen. Ze zijn hier niet omdat wij ze niet kunnen faciliteren.’ Hij raadde de raad met klem af om de besluitvorming op te schorten. Het zou vertragend en kostenverhogend werden. ‘In de ogen van het college weten we voldoende, we hebben een goed plan en we houden ons netjes aan de contracten op basis van door u gestelde kaders.’ Deelname van de BAN in de BAC vindt de wethouder ‘uitermate gewenst’. ‘We willen met de patstelling geen genoegen nemen, omdat we er grote waarde aan hechten. Het is een kwestie van in goed overleg tot komen tot een mix van detailhandel’. Over de sociale veiligheid op het parkeerdek hoeft de raad zich volgens de wethouder geen zorgen te maken. ‘Dat is getoetst. Er is niet sprake van één opgang, maar drie. Daarnaast zijn er nog een aantal interne op- en afgangen.’ Met onder meer de Rabobank is het college in gesprek over een besloten opgang aan de Beursstraat. ‘Daarmee regel je meteen dat die medewerkers niet parkeren vlakbij de algemene ingang’, zei Ruifrok in antwoord op de vraag van Vilé. Moties en amendementen In de motie van de CU/SGP en D66 kon de wethouder zich vinden. ‘Die is heel scherp en transparant geformuleerd. Daar kunnen we mee leven, omdat het niet aan de kern raakt van onze afspraken.’ Deze motie werd als enige aangenomen met een stemverdeling gelijk aan het bestemmingsplan: 16 stemmen voor (coalitiepartijen en GrLinks) en 11 tegen. De amendementen en de andere motie werden met een gelijke stemverhouding verworpen.