Chaleteigenaar Rutten terecht afgesloten van stroom

Groene Kwadrant, Rutten - Een man uit Ghana die een bungalowpark uit Rutten voor de kort gedingrechter sleepte omdat hij was afgesloten van gas en elektra, is in het ongelijk gesteld.

Omdat hij niet aan zijn betaalverplichtingen voldeed, had het park het recht om de man af te sluiten. Tot die conclusie is de rechter in Lelystad gekomen. De Ghanees stapte juist naar de rechter in de hoop dat hij binnenkort weer warm in zijn huisje kon zitten. Het chalet kocht hij in 2002 en destijds sloot hij een overeenkomst af waarin de tarieven waren vastgelegd voor gas en elektra, maar ook voor onder meer de kabelaansluiting en de ophaaldienst van het huisafval. Van die laatste twee diensten wilde de man op een gegeven ogenblik geen gebruik meer maken en hij weigerde daar nog voor te betalen. Na vergeefse pogingen van de eigenaar van het park om toch zijn geld te krijgen, sloot hij in september de stroom en het gas af. Onterecht, volgens de Ghanees, want de energierekeningen betaalde hij wel en hij weigerde slechts te betalen voor diensten die hij niet wilde. De rechter oordeelde dat de afsluiting wel degelijk terecht was. Net als een woonwijk waar bepaalde diensten - zoals het ophalen van huisvuil - worden aangeboden, bestaat ook op een bungalowpark een systeem van bepaalde voorzieningen. Daar betalen de bewoners voor, net als wijkbewoners bijvoorbeeld afvalstoffenheffing betalen. Als één bewoner niet betaalt, betekent dat dat de lasten op de schouders van de andere bewoners komen, terwijl die ene bewoner wel profiteert van de diensten op het park. Niet betalen is dus onrechtmatig, oordeelde de rechter, en bij weigering van betaling heeft het park het recht om gas en elektra af te sluiten. De betalingsachterstand van ruim 1500 euro die inmiddels is ontstaan, moet de Ghanees dan ook gewoon betalen.