Arbeidsmigranten zijn welkom in de Noordoostpolder

Emmeloord - NOORDOOSTPOLDER - Arbeidsmigranten zijn welkom in Noordoostpolder. Dit is de grondhouding van het college van gemeente Noordoostpolder.

Op 30 november bespreekt de commissie woonomgeving het voorstel van het college. ‘We hebben ze economisch gezien nodig en we willen ze op een nette manier huisvesten', aldus wethouder Wouter Ruifrok.
Het college wil samen met de raad optrekken om beleid te maken. Op 31 oktober zijn de raadscommissies woonomgeving en samenleving en belangstellenden geïnformeerd door externe partijen met kennis op het gebied van arbeidsmigranten. Omdat toen al bleek dat het onderwerp veel beleidsvelden raakt, is besloten om eerst de prioriteiten voor de ‘korte termijn' te bepalen. De raad leverde hiervoor input. De onderwerpen waar op kortere termijn duidelijkheid over komt, zijn: Welke rol heeft welke partij? Welke vormen van huisvesting zijn mogelijk? Waar kunnen migranten gehuisvest worden? Wat is het effect van de komst van arbeidsmigranten op de leefbaarheid? En: Hoe kunnen we de arbeidsmigranten goed informeren over het leven in Noordoostpolder? Wat betreft de huisvesting merkt de wethouder op dat de migranten wat het college betreft niet allemaal in het buitengebied gevestigd moeten zijn. ‘Vanwege onze grondhouding moeten ze zich ook kunnen vestigen in de kernen.' Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen buitenlandse werknemers die hier kort verblijven om snel wat geld te verdienen, de groep die hier jaarlijks terugkeert voor een aantal maanden en een groeiend aantal arbeidsmigranten die zich hier wil vestigen. Onderwerpen die niet op korte termijn worden uitgewerkt, maar die de raad later bespreekt zijn onder andere inburgering, uitbuiting en integratie. Op 15 december besluit de raad of zij het eens is met de aanpak en onderwerpen voor het opstellen van het beleid. Na een positief besluit van de raad werkt het college het beleid verder uit. De planning is dat het concept het eerste kwartaal 2012 gereed is.