Rijk legt Noordoostpolder deelname aan RUD op

Emmeloord - NOORDOOSTPOLDER - Het college staat niet te trappelen om zich aan te sluiten bij de regionale omgevingsdienst.

‘We doen het zelf en we doen het goed', zegt wethouder Wouter Ruifrok. ‘Maar isoleren heeft geen zin, want het wordt ons door het Rijk opgelegd.'
Een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), ook wel omgevingsdienst genoemd, gaat milieuvergunningen afgeven en ziet toe op de handhaving daarvan. Deze taken liggen nu nog bij de afzonderlijke gemeenten en provincies. Het is de bedoeling dat er een landsdekkende structuur komt van RUD's waarvan de gebiedsindeling gelijk is met die van de veiligheidsregio's. Gemeente Noordoostpolder moet zich dus aansluiten bij de Omgevingsdienst voor Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Couleur locale
Noordoostpolder wilde aanvankelijk niet toetreden tot de regionale omgevingsdienst. ‘De gemeente heeft de taken nu goed en efficiënt georganiseerd. Sluiten we ons aan, dan mag het ons niet meer geld kosten dan nu het geval is.' 'Gezamenlijke regelingen zijn doorgaans geen regelingen waarbij je als gemeente de kosten in de hand kunt houden. Bovendien is het voor ons een principiële kwestie.' 'Geef je de afgifte van milieuvergunningen uit handen, dan raak je een stuk flexibiliteit kwijt. De lijnen worden langer en de specifieke gebiedskennis wordt minder. Je zet het op afstand en kunt niet meer die lokale kleur verlenen.' Waarmee de wethouder wil zeggen dat de gemeente nu nog kan overwegen een uitzondering te maken bij vergunningverstrekking, maar daar straks geen vat meer op heeft. De staatssecretaris heeft echter laten weten gemeenten desnoods te dwingen tot aansluiting. De gemeenteraad besluit naar verwachting in februari over het collegevoorstel om aan te sluiten bij de RUD.