Kansen voor betere bereikbaarheid bedrijventerreinen Emmeloord

De Munt, Emmeloord -  De woordvoerders Mobiliteit uit Provinciale Staten van Flevoland zien wat betreft de Emmeloordse bedrijventerreinen De Munt en Nagelerweg kansen voor een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer en het slimmer regelen van het woon-werkverkeer via mobiliteitsmanagement.

Dat is de belangrijkste uitkomst van de door de statenleden in september in georganiseerde rondetafelgesprekken met ondernemers, vervoerders, gemeenten en andere betrokkenen. Het is nu allereerst aan de gemeente en het bedrijfsleven om verdere stappen te zetten. Dat wil zeggen het goed in beeld brengen van de daadwerkelijke bereikbaarheidsproblemen en mogelijke oplossingen. Die oplossingen kunnen variëren van het verleggen van een busroute of een verbeterde dienstregeling tot het aantrekkelijker maken van het gebruik van de fiets of kleinschalig collectief vervoer van bedrijven naar een OV-knooppunt. Het college van burgemeester en wethouders heeft te kennen gegeven het belang van een goede OV-bereikbaarheid van bedrijventerreinen en het slim regelen van woon-werkverkeer te onderschrijven. Ze wil er samen met het lokale bedrijfsleven graag mee aan de slag. Ook een aantal individuele bedrijven toont belangstelling, terwijl het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor bedrijven in het kader van mobiliteitsmanagement een interessante tijdelijke subsidieregeling heeft.