PU Noordoostpolder: strooizout moet gratis blijven

Emmeloord - De Politieke Unie vindt dat de verstrekking van strooizout in Noordoostpolder gratis moet blijven. 

'Als we deze maatregel wegbezuinigen moeten de goeden onder de kwaden lijden en dat kan niet de bedoeling zijn', zegt fractievoorzitter Wiemer Haagsma. Het college van de gemeente Noordoostpolder noemt in antwoord op vragen van de PU meerdere redenen om per direct te stoppen met het beschikbaar stellen van gratis strooizout. Tijdens drukke strooiperiodes kon de gemeente niet goed toezicht te houden op de verdeling van het zout. In de dorpen bleken de bakken illegaal door bedrijven te worden leeggehaald, zodat er voor de bewoners niets overbleef. Ook ziet het college het niet meer beschikbaar stellen van gratis strooizout als een eerste bezuiniging op de gladheidsbestrijding. In totaal denkt het college ongeveer € 18.000 te besparen met deze maatregel. De beantwoording van de vragen hebben de PU niet overtuigd van de noodzaak tot het afschaffen van deze voorziening. 'De gemeente bezuinigt op het onderhoud van de openbare ruimte en ook op de gladheidsbestrijding. Ze doet een nadrukkelijk beroep op de burgers om hun stoepje schoon te houden. Het gratis beschikbaar stellen van strooizout is dan één van de voorzieningen die volgens onze fractie in stand gehouden moet worden.' 'Juist tijdens de wintermaanden blijkt dat mensen bereid zijn voor hun buurt de 'handen uit de mouwen' te steken door ook sneeuw te ruimen en te strooien bij mensen die daartoe niet meer in staat zijn', aldus Haagsma. De fractie van de Politieke Unie heeft dit onderwerp aangemeld voor de agenda van de volgende commissie Woonomgeving. Daar moet blijken hoe de overige fracties over dit collegevoorstel denken.