Samenwerking tussen Ens en Infrateam N50 van leien dakje

Emmeloord - ENS - De ovonde (ovale rotonde) die Ens direct aansluit op de vernieuwde N50 lag vrijdag te stralen in het zonnetje.

De laatste bebording moest men nog verwijderen, het landbouwbruggetje goed blokkeren om sluipverkeer onmogelijk te maken.
De kleinigheden die nog afgemaakt moeten worden, vormen geen belemmering voor het verkeer naar en door Ens. Als het weer goed blijft zal de afwerking zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Het inrichten van de ovonde is voorjaarswerk. In de loop van 2012 zal de ovonde als het ware het verlengstuk zijn wat vormgeving betreft van het dorpsplein. Samen geven zij daarna het aanzien van Ens echt ‘smoel'. Meestal is er een hoop gemopper bij grote werkzaamheden, die een dorp tijdelijk moeilijk toegankelijk maken. Maar bij de aanleg van de ovonde hebben partijen het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Veel inwoners van Ens waren meer dan tevreden over de opstelling van het Infrateam, het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de werkzaamheden voor en aan de N50. Een dorpsbewoner deed het voorstel aan de Commerciële Vereniging Ens (CVE) en Dorpsbelang Ens om door middel van een traktatie voor het Infrateam en de ‘buitenmensen' bij een officieel moment te benadrukken hoe het dorp de goede samenwerking heeft gewaardeerd. Bij de overhandiging van een enorme taart sprak Piet Baars, voorzitter van de CVE mede namens Dorpsbelang zijn dank uit voor de goede communicatie in het proces, het constructief meedenken van alle betrokkenen ten bate van het dorp, de vlotte manier van handelen. ‘Je belde 's morgens over een ongelukkig liggende berg zand en 's middags was hij weg!' Het is dan ook geen wonder, dat Piet Baars op dit moment maar één zorg heeft: ‘Straks als alles klaar is, zal Ens het Infrateam nog gaan missen!' tekst: Hester Kuper