Discussie ‘tweedeling in de samenleving'

Emmeloord - Groen Links Noordoostpolder houdt samen met Carrefour op woensdag 2 november een openbare informatie- en discussieavond over de tweedeling in de samenleving. Centraal staat de vraag in hoeverre de huidige economische en financiële crisis de tweedeling in de samenleving versterkt en welke rol de gemeente heeft in deze problematiek.

De bijeenkomst wordt gehouden in Zalencentrum de Ontmoeting, Europalaan 42 in Emmeloord. Roel van Kuik, directeur van Carrefour, bespreekt enkele bezuinigingsmaatregelen die door de huidige regering zijn genomen en welke gevolgen deze maatregelen voor individuele mensen hebben. Judo Bakker, fractievoorzitter van GroenLinks geeft aan op welke terreinen de gemeente een rol speelt en gaat spelen. Er zal onder andere worden ingegaan op het de Wet Werk en Bijstand; het gemeentelijke minimabeleid, de WMO en de veranderingen van de AWBZ naar WMO en het project MEE®doen.