Brief aan kabinet verhoging accijnzen

Emmeloord - Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder heeft samen met de colleges van Zeewolde, Dronten, Almere en Lelystad en het college van Gedeputeerde Staten een protestbrief geschreven aan het kabinet.

Zij ageren tegen het voornemen om de accijnzen op aardgas als transportbrandstof te verhogen. De colleges zijn het er ook niet mee eens dat de motorrijtuigenbelasting voor aardgasauto's wordt verhoogd. De verhoging staat haaks op de beleidsdoelstelling van de gemeente om de autobrandstoffen te verduurzamen. Het college van Noordoostpolder verwacht bovendien dat verhoging van de accijnzen exploitanten ontmoedigd om nieuwe aardgasvulpunten te openen. Het exploiteren van aardgasvulpunten is nu al vaak niet of nauwelijks rendabel.