Eigen energiecentrale op Urk

Urk - Gemeenteraadslid Jan Koffeman (Hart voor Urk) vroeg afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering of Urk weer een eigen centrale kon stichten. Koffeman had zich namelijk gestoord aan een langdurige stroomstoring op een gedeelte van het industrieterrein. Daarbij kwam dat ook gelijktijdig het mobiele telefoonverkeer lange tijd buiten werking was.

In het verleden had Urk meerdere keren te maken met langdurige stroomstoringen. Nadat er een extra kabel gelegd was, verminderden de problemen, maar helemaal opgelost zijn ze nog niet. ‘Komen er weer stroomversnellingen in de stroomstoringen', zo vroeg Koffeman zich af. Het raadslid dat een visverwerkingsbedrijf heeft, had het ongemak van de stroomstoring ervaren. Zijn vraag aan het college was of men op de hoogte gesteld was van de calamiteiten in de energievoorziening. Volgens burgemeester Kroon informeert Enexis de gemeenten tijdens langdurige stroomstoringen. Onlangs was dat nog onderdeel van een oefening. De voorzitter van de gemeenteraad veronderstelde dat het uitvallen van het mobiele telefoonnet een bijzondere reden had en niet in verband stond met de stroomstoring. Wat de eigen centrale aangaat, herinnerde Koffeman aan de tijd toen Urk nog een eiland in de Zuiderzee was. De gemeente beschikte toen over een eigen stroomvoorziening. Een ambtenaar op de publieke tribune fluisterde dat een eigen windmolen voor stroomopwekking geen haalbare kaart is.