Bestuur Pvda NOP/Urk stapt op

Emmeloord - De drie zittende bestuursleden van de PvdA, afdeling Noordoostpolder-Urk hebben de afdelingsleden per brief te kennen gegeven hun taken per 31 oktober neer te leggen. Dit om te voorkomen dat enkele leden hen op de najaarsvergadering van 1 november met een motie van wantrouwen naar huis sturen.

De drie bestuursleden die de eer aan zichzelf hebben gehouden zijn Corrie van Oeffelen, Nieske van Slooten en Paul van Zorge. Overigens ‘met pijn in ons hart', schrijven zij in de brief. Zij zitten echter niet te wachten op wat zij noemen: ‘Een exercitie overeenkomstig de genante vertoning op ledenvergadering in december 2009 waarop de kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezingen 2010 aan de orde kwam en waarbij personen zijn beschadigd'. Voorzitter Johan van der Heide was recentelijk al afgetreden, omdat hij een nieuwe functie had aangenomen waarbinnen een politiek profiel niet past. Volgens de nog zittende bestuursleden wil een aantal leden niet met hen verder. Zij schrijven: ‘Door enerzijds het verlies tijdens de recente verkiezingen en anderzijds de afgenomen betrokkenheid van actieve leden bij de partij, ontstond er bij fractie en wethouder een behoefte om de tot dan toe gescheiden bijeenkomsten van fractie en bestuur te combineren. Het bestuur is echter van mening dat de fractie zich bezighoudt met de politieke inhoud en dat het bestuur verantwoordelijk is voor de faciliterende taken'. De fractie en de wethouder denken daar volgens het bestuur anders over: ‘Zij hebben herhaaldelijk aangegeven dat zij bestuurstaken op zich wilden nemen om zo invloed te kunnen uitoefenen op het zittende bestuur van de afdeling'. De ledenvergadering zou nu volgens het bestuur gebruikt gaan worden ‘om een coup te organiseren om het zittende bestuur naar huis te sturen en de ‘macht' over te nemen. Het bestuur vermoedt dat diverse leden zullen worden gemobiliseerd om de aanstaande afdelingsvergadering te bezoeken om dit te kunnen bewerkstelligen'. Albert Klein Tijssink die zich kandidaat heeft gesteld voor de vacature van bestuursvoorzitter wil wel reageren op de inhoud van de brief, maar niet eerder dan na de ledenvergadering. ‘De leden hebben als eerste recht op mijn standpunt', aldus Klein Tijssink.