Urk gaat rioolheffing differentiëren

Urk - De gemeente Urk voert per 1 januari 2012 een gedifferentieerde rioolheffing in. Voor woningen wordt de rioolheffing gebaseerd op de grootte van het huishouden. Voor niet-woningen wordt het waterverbruik gehanteerd.

Daarmee wordt de heffing afgestemd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd. In de raadsvergadering van 27 oktober heeft de raad definitief ingestemd met deze rioolheffing. Op dit moment wordt een vast tarief voor zowel bedrijven als burgers gehanteerd. Hierdoor betaalt een alleenstaande hetzelfde bedrag als een bedrijf dat veel afvalwater loost. De invoering van de wet gemeentelijke watertaken biedt de mogelijkheid om de rioolheffing te differentiëren. De voorgestelde heffing wordt als rechtvaardig beschouwd.