Vier fulltimers storten zich op onderwijs en sport

Emmeloord - In een tijd dat de gemeente de tarieven voor de sportclubs met 30 procent verhoogt en ook nog eens fors bezuinigt op de sport, worden er in de Noordoostpolder vier sportfunctionarissen aangesteld. Karin Schwering en Bart Maljers stellen zich voor.

Hoe is de komst van het kwartet te verklaren in een tijd van bezuinigingen? Simpel: het geld komt uit een ander potje. De zogenaamde 'combinatiefunctionarissen' zijn aangesteld in het kader van een landelijke regeling. In de Noordoostpolder is de verantwoordelijkheid voor de komende drie jaar neergelegd bij de stichting Carrefour. De vier nieuwe werknemers moeten zorgen voor een combinatie tussen onderwijs, sport en cultuur. Schwering, Maljers en hun twee collega's gaan zich richten op sport, de afdeling cultuur krijgt z'n eigen functionarissen en vallen onder het Muzisch Centrum. 'Het is de bedoeling dat het onderwijs en de sportverenigingen meer gaan samenwerken en dat ze daar allebei voordeel bij hebben', legt Bart uit. 'En wij zijn daarbij de spin in het web', vult Karin aan. Karin (24) heeft een PABO- en ALO-achtergrond. Ze volleybalt in Marknesse en woont sinds kort in Kuinre. Zij richt zich vooral op het onderwijs. Bart (31) heeft sportmanagement gestudeerd en was tot voor kort buurtsportwerker bij Carrefour. Hij richt zich vooral op de clubs. Maljers woont en voetbalt in Zwolle. Op initiatief van Vovem is Karin al begonnen met het geven van volleybaltrainingen op de basisscholen, zodat alle scholen in januari kunnen meedoen aan een toernooi: 'Daar willen we naartoe, naar dat soort projecten.' Bart vertelt dat ook de clinics van oud-basketbalinternational Henk Pieterse met aandacht voor pestgedrag wellicht terugkeren. 'Maar misschien kunnen we er ook nog een lessenreeks basketbal aan toevoegen.' Het project krijgt ook nog twee zogenaamde 'beweegteams'. Die komen onder leiding te staan van de twee andere fulltimers en moeten worden ondersteund door stagiaires van met name ALO en CIOS. 'Deze teams gaan naschoolse activiteiten organiseren, instuiven, gymlessen ondersteunen, noem maar op.' 'Wij willen veel activiteiten gaan organiseren en de verenigingen ondersteunen. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en dat willen wij nóg breder uitdragen', aldus Bart. 'We nodigen de verenigingen en scholen uit om ons te benaderen', besluit Karin. Tekst en foto: Maarten Heijenk