Onderhoud museumgebouwen Schokland

Schokland - De museumgebouwen op Schokland hebben onderhoud nodig. Nog voor de winterperiode wordt het hoogstnoodzakelijke onderhoud gedaan. Dit betreft het buitenschilderwerk.

Het resterende, achterstallig onderhoud wordt in het voorjaar van 2012 uitgevoerd. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot een actueel beheerplan voor de gebouwen. Om het achterstallig onderhoud weg te werken is een eenmalig krediet nodig van 85.000 euro. Dit komt ten laste van het jaarrekeningresultaat 2011. Gemeente Noordoostpolder heeft twee categorieën gebouwen in eigendom op Schokland: vier monumentale gebouwen en tien niet-monumentale gebouwen. Voor alle gebouwen is eerder een beheerplan gemaakt. Het onderhoud aan de monumentale panden is de afgelopen jaren op basis van de inspecties van de monumentenwacht uitgevoerd. Daarnaast is het onderhoud aan de niet-monumentale panden op adhoc basis verricht. Het onderhoud van de monumentale panden is in orde. Uit analyse blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij de niet-monumentale panden, zoals het restaurant en de museumwinkel. Gezien de belangrijke publieke functie van het museum is het belangrijk om het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk weg te werken. Na het wegwerken van het achterstallige onderhoud is er voldoende geld om de komende jaren het planmatige onderhoud aan de gebouwen te verrichten.