PvdA Noordoostpolder verder met interimbestuur

Noordoostpolder - De leden van de PvdA afdeling Noordoostpolder/Urk hebben dinsdagavond unaniem ingestemd met een interimbestuur met Albert Klein Tijssink als voorzitter en Tity Zeilstra en Janet Faber als bestuursleden. In maart 2012 wordt een nieuwe bestuursverkiezing gehouden.

Het zittende bestuur was voor de ledenvergadering opgestapt. Het afgetreden bestuur had de leden maandag middels een brief op de hoogte gesteld van dat besluit. Gebrek aan vertrouwen tussen fractie en bestuur lag ten grondslag aan het besluit van het bestuur op te stappen. ‘Ik betreur deze gang van zaken', zegt de nieuwe voorzitter Klein Tijssink. ‘Er had tijdens de ledenvergadering verantwoording afgelegd moeten worden. Dit was nu niet meer mogelijk'. Het opgestapte bestuur wilde de taken van bestuur en fractie strikt gescheiden houden. De fractie wil juist met de leden kunnen afstemmen over belangrijke politieke onderwerpen. Met het burgerraadslid Klein Tijssink als nieuwe voorzitter van het bestuur is dat probleem opgelost. Het nieuwe bestuur wil de mogelijkheden van leden vergroten om hun inbreng te leveren in de politieke besluitvorming. ‘Als je ziet welke ingrijpende veranderingen als gevolg van bezuinigingen op ons afkomen dan willen we daarover graag een continue dialoog met onze leden over opbouwen.' Klein Tijssink is blij met gestelde vertrouwen: ‘De door de leden aangeboden steun is hard nodig, want er moet veel gebeuren om van de Partij van de Arbeid weer een trotse en zelfbewuste partij te maken die werkt aan echte oplossingen voor de inwoners van Noordoostpolder'.