Monument voor de naamlozen

Marknesse - Tijdens een korte plechtigheid hebben pastoor Johan te Velde en pastor Marita Fennema zondagmiddag op de rooms-katholieke begraafplaatsen van Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg en Ens een herdenkingsmonument gezegend.

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle vroeggeboren en ongedoopte kinderen en tot steun van hun ouders. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was het de gewoonte van de rk kerk ongedoopte kinderen naamloos in ongewijde grond te begraven. Voor de nabestaanden heeft dit vaak veel leed veroorzaakt bij het verwerkingsproces. Het pastoraat en parochiebestuur van de Ireneusparochie heeft gemeend door het plaatsen van deze monumenten, erkenning te bieden aan de naamloze kinderen en een plaats te geven aan de nabestaanden om hun dierbare te gedenken. Vele parochianen hebben zich ingezet om een gedeelte van de bekostiging op te brengen. De bronzen sculptuur is een ontwerp van de kunstenaars Geert en Okke Weerstand uit Urk en symboliseert de buik van een zwangere vrouw waarin de baby als een kostbare edelsteen vertoeft. De uitwendige vorm staat voor de levensboom van de unieke mens, hierin is een navelstreng te herkennen. De gedetailleerde bronzen vormen duiden op de levensspiraal van ieder mens, opgebouwd uit uren, dagen, maanden, jaren en is voor ieder mens verschillend van lengte. Op de sokkel is een tekst geplaatst die de betekenis duidelijk maakt. Truus Vegterlo