Deel Emmeloord omarmd door groen

De Deel, Emmeloord - Een herinnering aan Lely op het Stadsplein in Emmeloord. Dat gaat landschapsarchitect Jan van Kleef te ver. Daarom bedacht hij een gestileerde, uitgeponste lelie in het rooster van de afwateringsgoot. Wat Berthoo Lammers betreft mag de link met de historie wel wat prominenter aanwezig zijn.

Van Kleef presenteerde maandagavond zijn voorlopig ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte van De Deel aan de gemeenteraadsleden. Hij heeft historische elementen teruggehaald in het Lindenlaantje. Dat krijgt over de hele lengte twee rijen bomen. Vier rijen dik, zoals in het verleden eens het geval was, gaat niet. Maar met twee rijen wordt het toch weer een echt laantje. Kenmerkend is tevens het uiterlijk van het evenemententerrein, tevens parkeerterrein. Deze wordt geasfalteerd en krijgt een toplaag die er uitziet als gebarsten klei, een link met de polder vlak na de drooglegging. ‘Soms pak ik iets terug uit het verleden, maar ik ben ook bezig met een nieuw stadscentrum', verdedigde Van Kleef zijn ontwerp. Lammers (ONS Noordoostpolder) dacht echter specifiek aan de inrichting van het Stadsplein. ‘Waarom laat u daar zo weinig van de historie terugkomen, behalve de lelies? Waarom laat u niet iets terugkomen van historische schepen?' Die ruimte is er volgens Van Kleef nog wel. De vormgeving van het plein is ingezet op het Cultuurplein, waar de drie verschillende ingangen van het theater, het restaurant en de bioscoop zijn samengebracht in de ‘filmrol'. Die lijn wordt doorgezet voor 't Voorhuys. ‘Het gebaar eindigt in een waterelement en een stadsboom. Daar gaan we een van de mooiste platanen uit het centrum herplanten. Dan heb je meteen een grote, sfeerbepalende stadsboom.' Hoe de waterpartij eruit komt te zien heeft de architect opengelaten. ‘Daar zou u iets kunnen bedenken in de vorm van een boot die hier in de bodem gevonden is', zei hij in antwoord op de vraag van Lammers. Herplanten Het herplanten van de bomen uit het centrum is een belangrijk item in de inrichting van het groen. ‘We hebben gezocht naar een groene omarming rond het centrumgebied', zei Van Kleef. Herplanten, een van de wensen die vanuit de bewonersgesprekken naar voren kwam, zorgt meteen voor robuust groen. Langs de zuidzijde van de Koningin Julianastraat, aan de kant van De Deel, worden platanen uit het centrum herplant in aansluiting op de bomen die er al staan. ‘We hebben gezocht naar bomen die het zullen overleven. Het is een risico, maar alleszins de moeite waard. Zo creëer je een mooie doorlopende groene allee.' De bomen in de KJstraat staan in een groenstrook van zes meter breed, afgezoomd met een beukenhaag. Achter de beukenhaag is ruimte voor parkeerstroken. Voor een vriendelijker aanzicht vanuit de woningen aan de KJstraat komen langs de muur van de supermarkt aan de straatzijde rekken met klimhortensia's. De inrit van de Expeditiehof, bedoeld voor de bevoorrading van de winkels en het theater, moet buiten de winkelopeningstijden worden afgesloten met een hek. ‘Wij zorgen voor een passende afsluiting, zodat je niet in een open gat zit te kijken vanuit de KJstraat.' Onder de Toren Langs weerszijden van Onder de Toren worden net als langs de KJstraat vrijliggende fietspaden aangelegd. Midden op Onder de Toren komt, van de Résidence tot de rotonde in de KJstraat, een brede groene middenstrook met mogelijk ook bomen. ‘Dat is mooi voor het uitzicht vanuit de Résidence. Het is de bedoeling dat de Résidence een groene omzoming houdt, een tuin voor de bewoners met zitjes, lage beplanting en heesters, maar ook met bomen.' Langs de huizenzijde van Onder de Toren worden – ‘als de infrastructuur onder de grond het toelaat' – tussen de parkeerstroken ook bomen geplant. Teun Nijdam (PvdA) vroeg wat de bewoners daarvan vinden. Projectleider Jelle Weever zegde toe dat er nog een bewonersavond belegd wordt waarin dergelijke vragen aan de orde komen. Het gebied rond de busrestauratie wordt door de architecten als een ‘bijzondere plek' gezien. ‘Het is een scharnierpunt tussen het busstation en het evenementenplein en het mag dus wel wat extra's meekrijgen.' Het gebied wordt groen omzoomd door leibomen. De restauratiehouder heeft de ruimte naast het gebouw niet nodig voor extra terras. Dat wordt ingericht als een zittuin met bankjes en begroeiing voor bijvoorbeeld mensen die op de bus wachten. Jelle Visser (CU/SGP) vreesde dat de tuin een hangplek zal worden. Volgens de architect wordt het echter geen besloten tuin. ‘Het is juist onze bedoeling om het sociaal heel open te houden. De leibomen, daar kijk je onderdoor. Het wordt een zitplek zoals alle andere.' Achter de busrestauratie en de zittuin langs loopt een fietspad dat vanuit het centrum aansluiting heeft op Onder de Toren. Helga Wiedijk (PvvP) informeerde welke route fietsers vanuit de Zeeasterstraat moeten nemen om in het centrum te komen. Hier wordt nog naar gekeken. Omdat de afstand tot de rotonde te ver is, lijkt het logisch een oversteekplaats te creëren in Onder de Toren. Evenementenplein Het evenementenplein moet obstakelvrij blijven. Langs de randen komt lage begroeiing. In de zeven meter brede strook tussen de supermarkt en het plein worden bomen geplant. Johan Goos (CDA) informeerde naar de toplaag van het terrein, uitgevoerd in streetprint. ‘Is dat wel getest op duurzaamheid? En hoe zit het met de boomwortels, tasten die het asfalt niet aan?' Van Kleef legde uit: ‘Streetprint wordt vaak gebruikt als geluiddemping. In plaats van klinkers wordt de straat geasfalteerd en daar overheen worden matten met een klinkerstructuur gelegd. Het asfalt wordt dan verhit, vervolgens wordt de mat erin gedrukt en daar gaat de wals overheen. Daar wordt evenveel garantie op gegeven als op een gewone toplaag.' Wat betreft de bomen langs het plein, wordt gekozen voor een diepwortelende soort. Wiemer Haagsma (PU) informeerde naar budget voor al dat groen. ‘Hoe krijgt u dat voor elkaar, terwijl in de hele gemeente het onderhoud op nul wordt gezet?' Van Kleef antwoordde dat het past binnen de financiële randvoorwaarden: ‘Ik word daar regelmatig vanuit dit huis (gemeenteambtenaren, red.) op getoetst'. De besluitvorming over de inrichting van de openbare ruimte ligt bij het college. Het voorlopige ontwerp wordt uiteraard ter inzage gelegd. Wethouder Wouter Ruifrok adviseerde de raadsleden suggesties aan te dragen. Naast het beleggen van een bewonersavond, gaat het college nog met de BAN in gesprek over het ontwerp.