Huisvesting migranten Noordoostpolder

Emmeloord - CDA'er Maria Droog vroeg in de commissie samenlevingszaken de vaststelling van de beleidsnotitie huisvesting migranten naar voren te halen. Hierin wordt tevens de huisvesting in de dorpen geregeld, maar deze wordt niet eerder dan in het voorjaar van 2012 vastgesteld. Vanwege verontruste geluiden vanuit Bant, vindt de CDA dat er meer vaart achter moet worden gezet.

Wethouder Wouter Ruifrok wilde die toezegging niet doen, omdat goede besluitvorming tijd vraagt. ‘We reageren op meldingen en klachten en als er sprake is van excessen wordt er handhavend opgetreden. Voor de rest stellen we ons terughoudend op, omdat er nog geen beleid op is gemaakt. In de themabijeenkomst van de gemeenteraad van maandag 31 oktober wordt aandacht besteed aan de huisvesting van arbeidsmigranten.