Nieuwbouw Keerkring Emmeloord in 2013

Emmeloord - Nieuwbouw van basisschool De Keerkring in de wijk Revelsant in Emmeloord is rendabeler dan het in standhouden en onderhouden van het gebouw. De school heeft te kampen met flinke leegstand. Nieuwbouw vraagt een investering van 1,55 miljoen euro.

Het college heeft het Programma en Overzicht 2012 voor de onderwijshuisvesting vastgesteld. In het Programma staan de toewijzingen op aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen voor scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Voor bouw, uitbreiding en renovatie is bijna 1,4 miljoen euro opgenomen. Een ton daarvan is nodig voor de voorbereiding van nieuwbouw voor De Keerking. De kosten voor onderhoud van het bestaande gebouw zijn hoog. Vijftien jaar onderhouden en in standhouden kost 900.000 euro. In het Programma staan verder onder meer de uitbreiding/aanpassing van de St. Josephschool en extra meubilair en leermiddelen bij De Zonnebloem, de Eben Haëzer en De Optimist. Daarnaast krijgen diverse schoolbesturen geld toegewezen voor het onderhoud aan de gebouwen. Er wordt nog overlegd over de toekomstige huisvesting van De Optimist. In de raadsvergadering van december neemt de gemeenteraad een besluit over het budget dat beschikbaar komt. De schoolbesturen kunnen dan vanaf 1 januari 2012 de budgetten voor de toegekende voorzieningen gebruiken.