Raadslid NOP naar Raad van State om plan Wellerwaard

Emmeloord - De Raad van State moet het bestemmingsplan voor het nieuwe recreatie- en woongebied Wellerwaard voorlopig buiten werking stellen. Die eis legde gemeenteraadslid Theun Tuinenga vrijdag neer bij de Raad in Den Haag, overigens zonder daar te verschijnen.

Het plan voor de ontwikkeling van een recreatiegebied met zwemplas en woningbouw tussen Emmeloord en het Kuinderbos, werd ondanks het verzet van Tuinenga goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar het raadslid wenst zich daar niet bij neer te leggen, omdat hij er ook nog een persoonlijk belang bij heeft dat het plan niet doorgaat. Zijn agrarische bedrijf aan de Casteleynsweg grenst aan het plangebied. Hij maakt zich vooral druk om de woningbouw die het landschap zou aantasten. Daarnaast wijst hij de Raad van State ook op een algemeen belang. Het plan zou financieel risicovol zijn. Om die reden heeft de gemeenteraad ook twijfels geuit bij het plan. Uiteindelijk is de gemeenteraad wel akkoord gegaan met een gefaseerde realisering, zodat de risico's worden beperkt. De gemeente wijst de kritiek op de financiële haalbaarheid van de hand. Zowel het rijk als de provincie geven subsidie voor een totaal van 7,5 miljoen euro. Bovendien moeten de 165 geplande woningen op ruime kavels de financiering rond kunnen maken. Aantasting van het landschap is volgens de gemeente evenmin aan de orde. De woningen worden juist heel zorgvuldig ingepast in het te ontwikkelen gebied. Het verzoek van het raadslid om het plan voorlopig stil te leggen, zal waarschijnlijk niet worden ingewilligd. Dat doet de Raad alleen als op korte termijn de schop de grond in zou gaan of als het plan nu al duidelijk ernstige gebreken vertoont. Maar voor de woningbouw moet eerst nog een uitwerkingsplan worden gemaakt. De eerste woning zal niet voor 2013 worden gebouwd, aldus de gemeente. De aanleg van de zwemplas kan wel eerder beginnen. Daarvoor is echter nog een ontgrondingsvergunning nodig. De procedure daarvoor duurt minstens een half jaar. Een tussentijdse noodmaatregel van de Raad van State is dus niet nodig. De Raad beslist voor die tijd al definitief over de bezwaren van het raadslid in de zogenoemde bodemprocedure die hij tegen het plan is gestart. De uitspraak volgt over enkele weken.