Subsidies provincie onder de loep

Flevoland - Naar aanleiding van het vernietigende ‘subsidierapport' van de Algemene Rekenkamer van het Rijk is er alle aanleiding voor een gedegen onderzoek op provinciaal niveau, vindt de PVV Flevoland.

Provincies en gemeenten zijn (nog) buiten beschouwing gelaten. Hoeveel subsidies zijn er de afgelopen 25 jaar in Flevoland verstrekt, om welke bedragen ging en gaat het (ook totaal), op welke wijze wordt er geëvalueerd en was en is het überhaupt effectief? ‘Op Rijksniveau is het een puinhoop gebleken. Ik verwacht helaas niet dat het in Flevoland ook maar een haar beter is. Gedeputeerde Staten wordt schriftelijk gevraagd naar het onderzoek', zegt fractievoorzitter Joram van Klaveren.