D66 maant provincie tot aanpak Domineesweg

Urk - De Statenfractie D66 maakt zich zorgen om de veiligheid op de Domineesweg bij Urk. Er zijn al enkele jaren gesprekken tussen de provincie en de Gemeente Urk om tot overdracht te komen van een deel van de Domineesweg. Tot op heden zonder resultaat. Dit is voor D66 aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten.

De gemeente Urk wil al jaren een deel van de Domineesweg overnemen van de provincie, zodat zij de bebouwde komgrens zou kunnen verplaatsen. Als het terrein ten zuiden van de Domineesweg in de toekomst ontwikkeld wordt, zal dit stuk van de weg binnen de bebouwing van Urk komen te liggen. Het lukt de gemeente echter niet met de provincie tot overeenstemming te komen. ‘De inrichting van de Domineesweg en het fietspad komt niet overeen met de officiële richtlijnen van ‘Duurzaam veilig' en is niet meer van deze tijd,' stelt fractievoorzitter Michiel Rijsberman. Ook zijn de snelheidsverschillen bij de kruisingen bij de Kamperhoek en Zwolse Hoek hoog, terwijl hier veel vrachtverkeer de weg op komt. Er mag nu nog 80 worden gereden. ‘Er moet echt werk van het achterstallig onderhoud gemaakt worden. Door dit nu te doen, is er bovendien een kans om tegelijkertijd de inrichting van de weg en het fietspad bij de tijd te brengen' zegt Rijsberman.