‘Maak van afval goud geld'

Emmeloord - De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft donderdagavond het Afvalbeleidsplan vastgesteld. Het plan is kaderstellend voor de komende tien jaar. Volgens CDA'er Johan Goos valt er flink te bezuinigen op afvalverwerking, met name door betere scheiding.

‘Wij produceren 655 kilo afval per inwoner', rekende Goos voor. Dat kost de gemeente 5 miljoen euro op jaarbasis. Met reductie valt grof geld te verdienen. Maak van afval goud geld!', besloot hij enthousiast. De door zijn fractie aangekondigde motie trok hij vervolgens in, omdat de wethouder had toegezegd die mee te nemen in het overleg met HVC. De gemeente draait een proef met gescheiden inzameling in de wijken Waterland, Emmelhage en de Erven in Emmeloord. ‘Die proef moet slagen', zei wethouder Andries Poppe. ‘Binnen nu en anderhalve maand hebben we een tussentijdse evaluatie. Dan kunnen we tevens bezien of een aantal dingen iets anders moet.' In dat gesprek wordt het plan van Goos voor doelgerichte bestickering van afvalbakken meegenomen. Goos stelt voor op iedere container een sticker te plakken waarop duidelijk staat aangegeven wat er in die betreffende container gedeponeerd mag worden. ‘Als we het gedrag van de burgers willen veranderen, dan moeten we ze daarbij helpen. Dan zal er meer afval van grijs naar blauw gaan', aldus Goos. Hij was blij met de toezegging van de wethouder.