Sloop 13 woningen Baan Ens

Ens - De woningen aan de Baan 52 tot en met 76 gaan definitief tegen de grond. Hiertoe heeft Mercatus uiteindelijk besloten.

Mercatus heeft de afweging gemaakt tussen investeren in grootschalige renovatie of sloop en nieuwbouw. Daarbij is onder meer gekeken naar de woonwensen van de inwoners van Ens, de grootte en de technische staat van de woningen, de locatie en de toekomstwaarde. Voor de bewoners is er een sociaal plan opgesteld waarin zaken zijn geregeld zoals een verhuisvergoeding, urgentie, hulp en ondersteuning.