Nieuwe werkwijze Beeldende Kunst

Emmeloord - Noordoostpolder krijgt in 2012 een adviescommissie Beeldende Kunst. De gemeente neemt zelf de aankoop, plaatsing en onderhoud van beeldende kunst op zich. Voorheen waren deze taken belegd bij de Stichting A.D. van Eckfonds.

Het budget voor beeldende kunst wordt anders ingezet. Zo ontstaat er ruimte voor subsidies aan culturele projecten en er wordt meer structureel geld gereserveerd voor onderhoud. In 2012 wordt bovendien geld uitgetrokken om de bronzen beelden in de gemeente te verankeren. Dit naar aanleiding van de diefstal van de bronzen danseres voor het Muzisch Centrum. Nieuw is ook een subsidiebudget ‘Culturele Visitekaartjes'. De gemeente gaat de raad voorstellen om daar ieder jaar 22.000 euro voor beschikbaar te stellen. Met dit geld kunnen (semi)professionele organisaties een bijdrage krijgen voor projecten die overeenkomen met de doelstellingen van de gemeente op het gebied van cultuur. Het gaat daarbij om vernieuwende culturele activiteiten waarvan voor de gemeente een zeker cultureel visitekaartje uitgaat. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in december.