Groen bedrijventerrein Tuinvallei kan rijpen

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder heeft de eerste stap gezet voor realisatie van de zogeheten Tuinvallei in Emmeloord. Een nieuw bedrijventerrein met een groen karakter.

De toekomstige ondernemingen op dit bedrijventerrein richten zich op het buitenleven, op vrijetijdsbesteding en recreatie. De gemeente heeft een voorlopige subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op basis van bedragen die de gemeente zelf verwacht te investeren voor de aanleg, wordt een subsidiebedrag gevraagd van 800.000 euro uit het EFRO-budget. Vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad, kondigt de gemeente dit project aan bij het programmabureau. De Tuinvallei moet een natuurlijke buffer vormen tussen de toeristisch recreatieve Corridor en het traditionele bedrijventerrein De Munt. Ook moet de Tuinvallei en haar omgeving passanten verleiden om de A6 te verlaten en de Tuinvallei of andere bestemmingen bij Emmeloord te bezoeken. Een opvallende uiting die de aandacht van passanten van de A6 moet trekken, gaat hierbij helpen. Deze promotie-uiting verwijst naar de activiteiten die de Tuinvallei te bieden heeft. De Tuinvallei krijgt een ander karakter dan de huidige bedrijventerreinen. Het wordt een thematisch ingericht bedrijventerrein waarbij de aankleding aansluit aan op eerdergenoemde branches. De subsidie moet helpen om het gewenste kwaliteitsniveau van de Tuinvallei te bereiken. De Tuinvallei krijgt veel voorzieningen die een langer verblijf aantrekkelijk maken. Zo biedt het concept ruimte voor horeca op het terrein. De openbare ruimte wordt ingericht op een manier die uitnodigt niet meteen na de boodschappen het terrein te verlaten. Straatmeubilair, infrastructuur en openbaar groen worden afgestemd op het karakter. Realisatie verloopt in drie fasen. De aanvraag geldt voor de eerste fase van de Tuinvallei. Het gaat om de inrichting van een gebied van 11,3 hectare. Met de gevraagde subsidie kan de gemeente er hoogstaande gebiedsontwikkeling realiseren en aan toekomstige investeerders een plek bieden op een hoogwaardig ontwikkeld bedrijventerrein.