Nominatie gemeente Urk voor Beste Stagegemeente

Urk - De gemeente Urk is een van de drie genomineerden voor de titel ‘Beste Stagegemeente' in de categorie kleinere en middelgrote gemeenten van Nederland. Uit de inzendingen heeft ECABO onder andere Urk gekozen om door te gaan naar de finale.

Naast de gemeente Urk zijn ook de gemeenten Dronten en Diemen genomineerd. De selectiecommissie heeft de schriftelijke inzendingen beoordeeld op de criteria: mobiliteit van personeel, stagebeleid, diversiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tussen half en eind november wordt de gemeente Urk bezocht door de jury bestaande uit Ron van den Tol (sectormanager Overheid ECABO, voorzitter), Paul de Vos (Hoofd Stagebureau ROC Zadkine) en Piet Wanrooy (gemeentesecretaris Van Neerijnen). De criteria worden dan uitgebreid besproken, zodat de jury zich een beeld kan vormen over hoe het stagebeleid in de praktijk uitgevoerd wordt. In december is de winnaar bekend.