Activiteiten jubileumjaar 2012 Noordoostpolder

Emmeloord - De gemeenteraad heeft voor de festiviteiten in 2012 rond Noordoostpolder 70 jaar droog en 50 jaar gemeente 230.000 euro uitgetrokken. Daniëlle Kloosterman (VVD) vroeg in de commissievergadering aan het college rekening te houden met de buitendorpen, met name de dorpen die in 2012 een jubileum vieren. ‘Is het mogelijk dat we een klein bedrag van 6.000 euro aan die dorpen beschikbaar stellen?'

Burgemeester Aucke van der Werff antwoordde dat het college graag voorstellen tegemoet ziet. Hij beaamde dat de voorbereidingen voor het jubileumjaar voor Noordoostpolder in volle gang zijn en dat veel activiteiten in Emmeloord plaatsvinden. Dit heeft volgens hem ook de steun van de buitendorpen. ‘In het 10-dorpenoverleg was de algemene reactie om de activiteiten zoveel mogelijk in Emmeloord te laten plaatsvinden en de dorpen daarin waar mogelijk te laten participeren.'