Raad wil geluidsmeting A6 De Zuidert

Emmeloord - De raadsfracties van Noordoostpolder gaan er gezamenlijk bij Rijkswaterstaat op aandringen onderzoek te doen naar verkeerslawaai in de Zuidert in Emmeloord veroorzaakt door de A6. Dit omdat het college het initiatief niet neemt.

Naar aanleiding van een handtekeningenactie van bewoner Martina Gerritsen, stelde de ChristenUnie/SGP vragen aan het college. ‘Het antwoord van het college heeft ons behoorlijk teleurgesteld', zei Leo Voorberg. ‘Het college wil geen actie ondernemen richting Rijkswaterstaat, noch haar eigen geluidsdeskundige inschakelen.' Uit eigen metingen van de bewoner op een vroege vrijdagochtend was de geluidswaarde tegen de gevel 55 decibel en de binnenwaarde 39 decibel. 's Avonds werd de meting herhaald en kwam deze nog uit op 50 decibel. ‘Dat overschrijft onze eigen uitgangspunten ten aanzien van de geluidsnota. Deze gegevens bewijzen wel dat er iets aan de hand is.' Wethouder Andries Poppe reageerde dat er niet sprake is van een gewijzigde situatie. ‘Het is een bestaande rijksweg en het gaat om bestaande bebouwing. Rijkswaterstaat moet in deze actie ondernemen. Ik heb nog niet gehoord dat de bewoners met hun klachten bij Rijkswaterstaat zijn geweest.' Pas als uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat er sprake is van geluidsoverlast, is het college bereid de bewoners te ondersteunen. ‘Dat doen we niet op voorhand', aldus Poppe. Voorberg vindt dat het college op z'n minst ‘iets' had moeten doen. Hij vroeg daarom de andere fracties hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers te nemen. Hij stelde voor gezamenlijk een brief op te stellen richting Rijkswaterstaat met het verzoek onderzoek te doen naar geluidsoverlast in de Zuidert. Alle fracties stemden hiermee in. Alleen de VVD gaf te kennen nog ruggespraak te willen hebben met de fractie. Maximaal 100 km Volgens Albert Klein Tijssink van de PvdA en Doede Pausma van ONS Noordoostpolder is er wel degelijk sprake van een gewijzigde situatie. Behalve dat de verkeersintensiteit met de jaren is toegenomen, wezen zij erop dat er 's avonds en 's nachts ook nog eens 130 kilometer gereden mag worden. ‘Het verbaast ons dat de wethouder zegt dat er niets gewijzigd is', zei Pausma. Die 130 km-maatregel geldt echter niet op de A6 ter hoogte van de Zuidert. Bij knooppunt Emmeloord geldt dag en nacht een limiet van 100 kilometer. De maximumsnelheidaanduiding staat op de A6 tussen de overgang van de Marknesserweg en de Zwolsevaart.