Bebouwen Deel gaat door

Emmeloord - De gemeenteraad gaat in november vóór het volbouwen van De Deel stemmen. Die berekening maakte ONS-fractievoorzitter Berthoo Lammers vorige week bij de behandeling in de raadscommissie. Hij sprak over een 15-14 stemmenverhouding.

Volgens Lammers stemmen CDA, ChristenUnie-SGP en PvdA vóór, gesteund door GroenLinks. De andere partijen hebben hun bedenkingen. Heikel punt voor D66 is de verdeling van vierkante meters. Bedrijven Actief Noordoostpolder wil dat er niet meer dan 4.800 van de 10.200 m2 op De Deel naar winkels gaan. 'Als we dat wérkelijk kunnen regelen, komt ons akkoord heel dichtbij', aldus D66-raadslid Gaston Vilé. Wethouder Wouter Ruifrok hanteren college en BAN alleen verschillende rekenmethodes. Het vastleggen van de bewuste 4.800 m2 staat volgens Ruifrok op gespannen voet met de afspraken met Provast. De wethouder herhaalde dat het college de plannen voor De Deel wel degelijk baseert op actuele cijfers. Volgens Ruifrok zijn de projectontwikkelaar en investeerder nog steeds bereid hun nek uit te steken: 'Zij hebben baat bij een florerend centrum. En wij hebben geen signalen dat er getwijfeld moet worden aan hun intenties.' Twee weken nadat het bestemmingsplan vastligt, moet Provast betalen voor de grond. 'Dan heeft de ontwikkelaar er heel veel geld in zitten en heeft hij er alle baat bij om te gaan bouwen', aldus de wethouder, 'Deze plannen zijn onontkoombaar en absoluut noodzakelijk voor de ontwikkeling van Emmeloord Centrum.' De vond Leo Voorberg (ChristenUnie-SGP) ook: 'Het centrum moet afgebouwd worden. Maar kan er over die 4.800 m2 niet iets vastgelegd worden?' Ook Henk Suelmann (CDA) sprak de hoop uit dat college en BAN vóór de raadsvergadering tot een akkoord komen. Wiemer Haagsma de beslissing van de PU niet laten beïnvloeden door financiële dreigingen. Maar volgens Judo Bakker (GroenLinks) kost het afblazen de gemeente 35 miljoen euro. Bouke Wielenga (VVD) miste bij het college de bereidheid om serieus in te gaan op signalen van winkeliers, BAN en burgers. Helga Wiedijk (Vrije Poldermensen) kon zich meer vinden in de bezwaarmakers dan in het college. Berthoo Lammers (ONS) pleitte voor fasering: 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.' Zie ook het interview met Provast op pagina 7. Maarten Heijenk