Themabijeenkomst Arbeidsmigranten

Emmeloord - De gemeenteraad van Noordoostpolder worden maandag 31 oktober tijdens een themabijeenkomst geïnformeerd over de onderwerpen: Openbare ruimte De Deel en Arbeidsmigranten. De bijeenkomst wordt gehouden van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is vrij toegankelijk.

Wat betreft De Deel gaat het om de invulling van de openbare ruimte. Landschapsarchitect Jan van Cleef geeft een toelichting op het ontwerp. Om 20.30 uur worden de raadsleden breed geïnformeerd over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het thema raakt meer beleidsterreinen dan alleen de huisvesting. Het gaat ook over leefbaarheid, economie en sociale samenhang. Tijdens de raadscommissievergadering van 30 november en de raad van 15 december worden vervolgens beleidskeuzes besproken. Dit betreft keuzes voor de verdere uitwerking van beleid, regelgeving en handhaving en wie waarvoor verantwoordelijk zal zijn.